ប្រភេទអត្ថបទ

អាហាររូបត្ថម្ភ

សំនួរនិង ចំលើយ[ កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុវគ្គ៦៖ អាហារទារក ]…

តើគួរបំបៅឆ្លាស់គ្នារវាងទឹកដោះគោនិងអាហារដំបូងរបស់ទារកយ៉ាងម៉េចទៅ? សូមស្វាគមន៍មកកាន់ វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ។អ្នកម្តាយតែងបារម្ភអំពីបញ្ហាខាងលើ ពេលប្រឈមនឹងពេលវេលាដែលកូនៗចាប់ផ្តើមញ៉ាំអាហារបន្ថែមពីលើទឹកដោះគោ។ នៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកស្រី Masuda Sachiko
អានបន្ដ...

វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ: [កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីជប៉ុនវគ្គ 4៖ អាហារូបត្ថម្ភកក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ]

វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ:សំណួរ៖ រាល់ព្រឹកខ្ញុំចាញ់ខ្លាំងហើយញុំាមិនបាន តើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចទៅ?តើខ្ញុំត្រូវតមអាហារបែបណាខ្លះក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ?កាលពីវគ្គមុននៅក្នុងវីដេអូអំពីរបបអាហារមានតុល្យភាពសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអ្នកស្រី Masuda Sachiko
អានបន្ដ...

សំនួរនិង ចំលើយ: [កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីជប៉ុនវគ្គ 3៖ ការបំបៅទឹកដោះម្តាយលាយម្សៅទឹកដោះគោ]

វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ:តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើនទឹកដោះម្តាយ?ក្នុងកំឡុងពេលបំបៅដោះ អ្នកម្តាយជាច្រើនមានប្រភពទឹកដោះច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអ្នកម្តាយច្រើនផ្សេងទៀត ដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាមិនមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទារក។
អានបន្ដ...

វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ: [កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីជប៉ុនវគ្គ 2៖ សារ:ប្រយោជន៍នៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ]

វគ្គសំនួរនិង ចំលើយ: តើខ្ញុំគួរតែបំបៅកូន ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា? ជួនកាលកូនខ្ញុំក្អែលមកវិញ ក្រោយពេលបំបៅរួច តើគួរធ្វើយ៉ាងណា?កាលពីវគ្គមុនអ្នកស្រី Masuda Sachiko បានបកស្រាយពីសារ:ប្រយោជន៍នៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ
អានបន្ដ...

សំនួរនិង ចំលើយ: [កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីជប៉ុនវគ្គ 1៖ សារ:សំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភ]

សំនួរនិង ចំលើយ:តើស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរញុំាអាហារប្រភេទណាខ្លះ ដើម្បីទទួលបានតុល្យភាពអាហារល្អ?សូមជួបជាមួយអ្នកស្រី Masuda Sachiko ដែលជាអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភជប៉ុនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលវីដេអូដែលច្បាស់ សូមចុចលើពាក្យ HD ក្នុង "Setting"
អានបន្ដ...

សារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់មាតានិងទារក វគ្គ១០៖ [ វគ្គបញ្ចប់នៃការផ្តល់អាហារដំបូងរបស់ទារក ]

ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការផ្តល់អាហារទារកនៅក្នុងដំណាក់កាលពី១២ខែ ទៅ១៨ខែ។ នៅពេលនេះហាក់ដូចជាកាន់តែងាយស្រួល ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេង ៗ ជាច្រើនទៀតខណៈពេលដែលទារកកំពុងចេះរើសអាហារដែលគេចូលចិត្តនិងមិនចូលចិត្ត។
អានបន្ដ...

សារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់មាតានិងទារក វគ្គ៩៖ [ ដំណាក់កាលផ្តល់អាហារទារក (វគ្គ២) ]

អាហារសម្រាប់ទារកចាប់ពីខែទី ៩ មានលក្ខណៈខុសពី អាយុ ៦ខែយ៉ាងណាដែរ? លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភពីអាហារូបត្ថម្ភ សុខភាព និងការអភិវិឌ្ឍរបស់កូននៅឆ្នាំដំបូង។ ទារកត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ការលូតលាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អានបន្ដ...

កម្មវិធីស្តីអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់មាតានិងទារក វគ្គ៨៖ [ ដំណាក់កាលផ្តល់អាហារ (វគ្គ១) ]

ការផ្តល់អាហារដែលមិនតាមអាយុរបស់ទារក អាចប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់មិនបានពេញលេញ ទាំងផ្នែករាងកាយ ស្មារតី និងឆ្អឹងថ្គាមទារក។ចង់ដឹងថា តើការគួរផ្តល់អាហារបែបណាទៅតាមអាយុរបស់ទារក ជាពិសេសសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងពេលទារកអាយុ ៧ខែ?
អានបន្ដ...

កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ វគ្គ៧ស្តីពី ៖ [ ការណែនាំអាហារដំបូងទារក ]

គន្លឹះនៃការផ្តល់អាហារដំបូងដល់ទារកតាមបែបជប៉ុនវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការចាប់ផ្តើមផ្តល់អាហារដំបូងដល់ទារកនៅដំណាក់កាលនេះទារកត្រូវបានណែនាំជាមួយនឹងរសជាតិនៃអាហារជាច្រើន។ ពួកគេក៏រៀនប្រើអញ្ចាញនិងអណ្តាតដើម្បីកិនអាហារមុនពេលលេប។
អានបន្ដ...

កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភពីវ៉ាកូដុ វគ្គ៦៖ [ អាហារទារក ]

ក្រោម៦ខែ អាហារតែ១របស់ទារកគឺទឹកដោះម្តាយឬទឹកដោះគោ តែ ទារកមិនអាចមឹមទឹកដោះម្តាយឬទឹកដោះគោរហូតទេ។ ការចាប់ផ្តើមអាហារដំបូងនៅពេលត្រឹមត្រូវ គឺជាដំណាក់កាលការថែទាំដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍរាងកាយរបស់ទារក។
អានបន្ដ...
Click to Hide Advanced Floating Content