កៅសុវត្ថិភាពក្នុងរថយន្ត! សម្រាប់សុវត្ថិភាពអូនៗពេលអង្គុយ គេង…

គ្រោះថ្នាក់អាចកើតឡើងនៅគ្រប់ពេល។ ជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នត្រឹមត្រូវគេអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការកើតឡើងបែបនេះ។ ពីការសិក្សាទៅលើប្រធានបទនេះវាត្រូវបានគេរកឃើញថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការគ្រោះថ្នាក់មួយទារកនៅក្នុងកៅអីរថយន្តមាន 70-80% មានសុវត្ថិភាពជាងអ្នកដែលមិនមាន។

សារៈសំខាន់នៃការដាក់កូនរបស់អ្នកនៅក្នុងកៅអីរថយន្តមួយ។ រាងកាយរបស់ទារកមិនលូតលាស់យ៉ាងពេញលេញនោះទេ។ ជាលទ្ធផលកៅអីរថយន្តមួយគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតដែលអាចផ្តល់ការការពារកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់កូនរបស់អ្នក។

ក្រុមទី 1: ទារកដែលមានអាយុក្រោម 2 ឆ្នាំមានទំងន់ 0-13 គីឡូក្រាម។
ក្រុមទី 2: ក្មេងៗដែលមានអាយុចន្លោះពី 9 ខែដល់ 4 ឆ្នាំមានទំងន់ប្រហែល 9 ទៅ 18 គីឡូក្រាម។
ក្រុមទី 3: កុមារអាយុចន្លោះពី 4-12 ឆ្នាំមានទំងន់> 18 គីឡូក្រាម។

#ការប្រើកៅអីរថយន្តដោយសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ទារកវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កៅអីរថយន្តដើម្បីឱ្យមានកៅអីឬកន្លែងបន្ថែមដើម្បីធានាថាកុមារអង្គុយយ៉ាងម៉ត់ចត់និងមិនរអិលចេញ។

កៅអីរថយន្តគួរតែត្រូវបានតំឡើងនៅលើកៅអីក្រោយដែលនេះជាកន្លែងសុវត្ថិភាពបំផុតដែលកៅអីដែលអង្គុយកៅអីត្រូវបានដាក់នៅលើ (ខាងក្រោយ) ។ នេះមានន័យថាកុមារនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងឡានខាងក្រោយដែលនេះនឹងការពារពួកគេក្នុងករណីដែលឡានបញ្ឈប់ការរារាំងពួកគេពីការបើកបរទៅមុខ។

Related image

សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុលើ 2 ឆ្នាំកៅអីរថយន្តអាចត្រូវបានដាក់មុខទៅមុខតាមការណែនាំដូចគ្នាដែលឪពុកម្តាយកំពុងប្រឈមមុខ។
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលឪពុកម្តាយបានដំឡើងកៅអីខាងក្រោយឱ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវប្រាកដថាពិនិត្យមើលកៅអីមុនពេលធ្វើដំណើរដើម្បីឱ្យឃើញថាវាសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់។

Click to Hide Advanced Floating Content